нашата История. управление. членство. отчети

Предистория
През 2008-2009 г. Цветелина Йосифова обсъжда с Алфред Приц и Феликс де Менделсон от Университета „Зигмунд Фройд” във Виена различни идеи в областта на образованието по психотерапия и психотерапевтичната практика.

Така се създава Group Analysis Sofia Project – съвместна обучителна програма по групова анализа. Идеята е на базата на съществуващия опит, образователни традиции и социална практика на груповата психотерапия у нас да се развие метода на груповата анализа и да бъдат обучени първите групови аналитици.

Така се създава Group Analysis Sofia Project – съвместна обучителна програма по групова анализа. Идеята е на базата на съществуващия опит, образователни традиции и социална практика на груповата психотерапия да се развие метода на груповата анализа у нас и да бъдат обучени първите групови аналитици.
У нас
В периода от 2009 до 2013 г. международен екип от преподаватели-практикуващи психотерапевти – психоаналитици, групови аналитици и групови психотерапевти от Австрия, България и Германия, провеждат първото четиригодишно обучение на 15-членна група по групова анализа.
2009-2013
2013
На 27 септември 2013 г. седем български и чуждестранни психотерапевти и съмишленици учредяват в София Българското общество по групова анализа и групови процеси. Това са Алфред Приц, Давид Иерохам, Георги Биволарски, Ивайло Търнев, Изабела Доерлайн, Карл Голинг и Цветелина Йосифова. То бележи успешното приключване на обучението на първата група по групова анализа у нас.
ДНЕС
На 12 март 2021 Обществото става организационен член на Европейската асоциация по психотерапия.
На 5 февруари 2019 започна обучение на нова група по психоанализа и групова анализа, чието дипломиране предстои в началото на 2024.
Обучението се провежда според стандартите на Европейската асоциация по психотерапия и на Университет “Зигмунд Фройд” във Виена. Предстои създаването на следваща обучителна група.
През юли 2020 създадохме онлайн платформата Kabinet.bg - спешна психотерапевтична помощ и емоционална подкрепа.
Kabinet.bg възникна като социален отговор на пандемията и необходимостта от подкрепа на най-уязвимите обществени групи. По-късно начинанието прерастна в обучителна психотерапевтична клиника, в която, освен професионални психотерапевти, практикуват под супервизия и студентите в напреднал етап на обучението им. Клиниката е първата по рода си в България.
Екипът развива и private.kabinet.bg за психотерапевтични услуги за бизнеса и оргонизациите.
Общото отчетно-изборно събрание на 25 юни 2022 взема решение за промяна на името на организацията от Българско общество по групова анализа и групови процеси на Българско общество по психоанализа и групова анализа (БОПГА).
На 20 октомври 2021 Обществото получава статут на обучителен институт към Европейската конфедерация по психоаналитични психотерапии.
органи на управление
Учредители, членове, почетни членове и други членове

Членството в БОПГА става по реда на раздел 2 от Устава на Обществото.
Годишни отчети