Kabinet. bg

Kabinet.bg е онлайн платформа за психотерапевтична помощ и емоционална подкрепа, създадена през 2019 г. от Българското общество по групова анализа и групови процеси© с подкрепата на CEI – Central European Initiative.

Тя е отговор на разбирането ни, че психотерапията и достъпът до психотерапевтична помощ са социална кауза и право на всеки човек. В ситуацията на Covid-19 с Kabinet.bg подкрепяме спешно най-уязвимите и тези в най-голяма нужда.
Kabinet.bg развива партньорства в подкрепа на различни уязвими групи - ЛГБТИ+ общността (Кабинет ДЪГА в партньорство с Фондация ГЛАС), жени и момичета (в партньорство с Български Фонд за жените) и младежи (програма #шнорхел в партньорство с Telus International).