Супервизия

Клиничната конференция за психодраматично обсъждане на случаи „Антракт“ цели да окаже човешка и професионална подкрепа на работещите с хора, както и на студенти, обучаващи се в различни психотерапевтични и социални подходи.

Така канференцията подпомага развиването на индивидуален стил на работа, съвместим с личните ресурси, теоретични подходи и използвани терапевтични методи на всеки участник.
"Антракт" се провежда веднъж месечно.
Думата супервизия се състои от две думи: super и vision. Приемаме, че super означава над, а vision означава въображение (поглед).
Един от главните проблеми, които хората от помагащите професии, и въобще работещите с хора имат, е намирането на човешки и професионални подходи, когато енергията и ентусиазмът им започнат да се изчерпват.
Обикновено търсенето на нови подходи става чрез неформални срещи с колеги, екипни обсъждания, индивидуална и групова супервизия от по-опитни професионалисти и др. Често обаче това никога не се случва.

"Антракт" разглежда случаи от клиничната практика на участниците чрез психодраматични средства след предварителна заявка.

Заявка за разглеждане на случаи се приемат до сряда в седмицата, в която се случва събитието.

Водещ на Клиничната конференция „Антракт“ е д-р Давид Иерохам.

Включването в „Антракт“ става след получаване на лична покана за участие.