Фонд „Добра Неделков“

История
На 6-ти ноември 2013 година д-р Александър Анкович дари на Българското общество по групова анализа и групови процеси 98,000 щатски долара – средства получени от покойната Добра Неделков – с цел „… подкрепа и насърчаване на предоставянето и извършването на индивидуална и групова психотерапия, в.т. групова анализа, психодрама, психоанализа и др.;, други културни и образователни дейности и процеси – с индивиди, семейства и групи – както и с организации, образователни, културни, социални и бизнес структури в София и навсякъде в България, като по този начин оказва подкрепа на социалната интеграция, личностното развитие, психичното здраве и благосъстоянието на гражданите на България“.